AVG

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de gehele Europese Unie in werking. Dit heeft ook invloed op uw persoonlijke data als klant van onze kliniek.

Dierenkliniek Rijnoever haar privacybeleid wordt voorafgaand aan 25 mei geüpdatet om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. Om u van dienst te kunnen blijven, is onze kliniek verplicht om toestemming aan u te vragen voor specifieke vernieuwingen/aanpassingen.

Als we geen toestemming van u krijgen om uw data te verwerken volgens de richtlijnen van onze Algemene Voorwaarden en ons vernieuwde Privacy beleid of geen toestemming krijgen om uw gegevens te delen met onze externe collegae, die alleen verstrekt wordt als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening aan u, kunnen we u niet langer met onze diensten ondersteunen.

1. Verzamelen van uw informatie door onze dierenkliniek

1.1. Wanneer u zich in onze kliniek registreert, noteren wij van uzelf uw (mobiele) telefoonnummer en uw NAW-gegevens. Verder verzamelen we de volgende basisinformatie van uw dier: diernaam, geslacht, geboortedatum en chipnummer (indien aanwezig) alsmede de ziektegeschiedenis (dit laatste kunnen we op uw verzoek -bij eventueel eerder bestaande informatie over de ziektegeschiedenis van uw dier bij een andere behandelaar- aldaar opvragen).

1.2. Om u te herinneren aan de jaarlijkse enting bewaren we daartoe de vaccinatiegegevens van uw dier en uw (mobiele)telefoonnummer.

1.3. Wij gebruiken deze gegevens NOOIT voor onderzoek, enquêtes of marketingdoeleinden, anders dan voor het doorgeven van het gewenst moment van gewenste vaccinatieherhaling.

1.4. Om uw dier-eigenaar identiteit te controleren zoals vereist door de toepasselijke Wet gebruiken we van u als eigenaar dus slechts uw (mobiele) telefoonnummer en NAW-gegevens.

1.5. Wanneer u onze diensten gebruikt, verzamelen we informatie met betrekking tot de gezondheid en behandeling van uw dier. Deze gegevens blijven -zolang u klant bij ons bent- bewaard op de patiëntenkaart. Deze gegevens kunnen bij een doorverwijzing met uw toestemming overgedragen worden aan de beoogd vakspecialist die uw dier verder behandelt.

1.6. Wanneer u een van onze (mobiele) betaalapplicaties gebruikt (mogelijk ook via onze website), is het mogelijk dat de betaling verwerkende instantie automatisch informatie verzamelt, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem, browser type, idem voor uw computer of mobiele apparaat, uw bezoekdatum en -tijd, en uw bezoekgedrag. Verzameling van dit soort gegevens via onze site valt echter niet onder onze verantwoordelijkheid en het staat u vrij om te allen tijde op andere -gangbare- wijze te betalen (contant of via overboeking).

2. Het gebruiken van informatie over u

2.1. Wij gebruiken bovengenoemde informatie over u om onze veterinaire diensten goed uit te kunnen voeren.

2.2. We kunnen boven genoemde verzamelde informatie over u en uw dier gebruiken om met u te communiceren over nieuws en updates van onze diensten, om u te informeren over eventuele acties, maar alleen die acties welke door onze praktijk geïnitieerd worden.

2.3. We gebruiken de over u verzamelde informatie slechts voor praktijkrelevante zaken als vaccinatie-herinneringen, ziektebehandeling etc.

2.4. We kunnen over u verzamelde informatie gebruiken om onze rechten te beschermen en het voorkomen van achterstallige betalingen.

3. Toegang tot uw persoonlijke gegevens

3.1 We kunnen over u en uw dier verzamelde (onderzoeks-)informatie met elk lid binnen onze groep, binnen onze kliniek, delen. Deze gegevens kunnen worden overgedragen om u volledige veterinaire service aan te kunnen bieden. Met deze andere services bedoelen wij o.a.: vaccinatie, urine-, bloed- en ander onderzoek, alsmede doorgeven van patiënt behandelgegevens aan een eventuele specialist voor vervolgbehandeling buiten onze kliniek.

3.2. We kunnen informatie bekendmaken voor zover nodig aan derden die namens ons taken uitvoeren, waaronder onderzoek en behandeling op doorverwijzing door specialisten.

3.3. We delen verder geen andere informatie over u met derden, anders dan in 3.2 genoemd.

3.4. We kunnen door ons over u verzamelde informatie openbaren als (I) openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet-of regelgeving en (II) naar geldende bepalingen en voorwaarden om onze rechten te beschermen.

3.5. In elk geval zullen we altijd zorgen dat uw gegevens uitsluitend verder zullen worden verwerkt in verband met onze veterinaire diensten en in overeenstemming met dit privacy beleid en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.


 

4. Data Security, beveiliging van uw gegevens

4.1. Aangezien wij onze digitale patiëntenkaarten in een systeem bewaren welke NIET met internet verbonden is, geldt dezelfde data security als voor fysieke patiënten kaartenbaksystemen en zoals vermeld in de punten 1, 2 en 3.

4.2. We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de over u verzamelde informatie is beveiligd. We nemen redelijke maatregelen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke procedures om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

(Voor internetgebruik)

4.3. Dit niveau van beveiliging kan alleen effectief zijn als u bepaalde beveiligingspraktijken zelf ook volgt, en nooit uw bij ons opgeslagen gegevens deelt met andere personen.

4.4. Overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig. Daarom kunnen we niet instaan voor de veiligheid van een overdracht van uw informatie, door u aan ons. Elke door u via internet geïnitieerde overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben genoteerd, zullen wij strikte procedures en veiligheidsstructuren gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, zoals in onze situatie het NIET verbonden zijn van ons patiëntensysteem met het internet.

5. Gegevensbescherming van u, de patiënt-eigenaar

Dierenkliniek Rijnoever is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de patiënt-eigenaar, welke zijn verwerkt, overgebracht en opgeslagen in onze systemen.

6. Bewaring van de over u opgeslagen gegevens

Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde informatie te bewaren gedurende een bepaalde periode.

Wij behouden ons het recht voor om uw patiëntinformatie te verwijderen bij de beëindiging van onze patiënt-behandelaar relatie, tenzij u anders aangeeft. Indien overeengekomen zullen we uw gegevens, bijvoorbeeld de ziektegeschiedenis van uw dier, blijven opslaan, die u b.v. nodig kunt hebben voor overgang naar een andere behandelaar.

7. Cookies & Web Beacons

Wij gebruiken geen cookies en web beacons op onze website en applicaties. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat worden geplaatst als u van onze website of van een van onze toepassingen of web based software gebruik maakt. Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen of andere web programmeercode die kunnen worden opgenomen in de website en een van onze e-mailberichten.

8. Links naar andere websites

Als u zich toegang verschaft tot links op onze website naar websites van derden die geen eigendom zijn van Dierenkliniek Rijnoever, let er dan zelf op dat deze websites hun eigen privacy beleid hebben. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor privacy beleid van derden. U moet een dergelijk privacy beleid controleren en beoordelen voordat u enige informatie over u aan deze websites

9. Uw privacy keuzes

9.1. U kunt ons altijd benaderen als u niet aan een van de procedures van het verzamelen, uitvoeren, opslaan of het delen van de informatie met en over u, zoals beschreven in dit privacy beleid (b.v. de vaccinatie-herinnering) wenst deel te nemen, door ons te benaderen op het onderstaande e-mail of kantooradres. Uw verzoek zal worden verwerkt binnen 7 dagen na de datum waarop we deze ontvangen.

9.2. Als u wenst de over u verzamelde informatie te wijzigen, te verwijderen of updaten, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande e-mailadres of kantoor adres.

10. Toepasselijk recht

10.1. Dit privacy beleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met Nederlands en Europees recht.

10.2. Dit privacy beleid (inclusief, indien van toepassing, onze Algemene Voorwaarden) geldt als de volledige overeenkomst tussen u en ons, boven alle eerdere overeenkomsten, voorwaarden, garanties en / of voorstellingen in de ruimste mate toegestaan door de wet.

11. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Openingstijden

Maandag 08:00 - 20:00 uur
Dinsdag 08:00 - 20:00 uur
Woensdag 08:00 - 20:00 uur
Donderdag 08:00 - 20:00 uur
Vrijdag

08:00 - 20:00 uur

Buiten openingstijden zijn wij voor spoedgevallen altijd bereikbaar!!

Contactgegevens

Dierenkliniek Rijnoever
Evenaar 178 
2408 JT Alphen a/d Rijn
Tel.: 0172 - 42 66 55

Email: info@dierenkliniekrijnoever.nl

Social Media

Volg ons op Twitter!